Над 100 хиляди лева за охрана на пътните управления в Брезник, Трън и още два обекта към Областно пътно управление-Перник

Обществена поръчка за осъществяване на охрана със сигнално охранителна техника и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, които са стопанисвани от Агенция “Пътна инфраструктура”-Областно пътно управление-Перник е обявена, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Според описанието на поръчката се предвижда охрана със сигнално охранителна техника на четири обекта в област Перник. Сред тях са административните сгради и терени на Районните пътни служби в градовете Брезник и Трън, както и кантон “Ждрелото”, който се намира в землището на трънското село Ломница. Четвъртият обект се намира в град Перник и представлява административната сграда на Областно пътно управление. За охраната му ще се изисква осигуряване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 100 363 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...