Отново обявиха търг за гостилницата в сградата на Община Трън, която търси наемател за срок от 5 години

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, които са публична общинска собственост обяви Община Трън, става ясно от съобщение на сайта на администрацията.

Единият от имотите представлява част от първия етаж на административната сграда на Община Трън. Имотът е за развитие на ресторантьорска дейност и се състои от фоайе, ресторантска зала, сервизни помещения, кухненски блок с подготвително помещение и умивални помещения. Общата площ за наемане е 292 квадратни метра при първоначална тръжна цена в размер на 846 лева и 80 стотинки.

Това е пореден търг за гостилницата, която се помещава в сградата на общинската администрация в град Трън. В началото на месец април тази година със заповед на кмета на Община Трън беше отменен търг за частта от първия етаж на сградата. Прочетете още по темата в публикацията: Отмениха търга за ресторанта в сградата на Община Трън поради разминаване в цените и липса на кандидати.

Другият недвижим имот, който е обявен на търг, представлява терен с площ от 68 квадратни метра. Предназначен е за поставяне на преместваем обект „Търговски павилион“. Първоначалната тръжна цена е в размер на 47 лева и 60 стотинки.

Двата обекта, които са обявени от Община Трън на търг се отдават за развитие на търговска и ресторантьорска дейност за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 14 август в сградата на Община Трън, поясняват още от общинската администрация.

Виж също...

Loading...