Новият подход за развитие на територията няма да дели “градски” и “селски” общини, а всички ще са с достъп до еврофинансиране

Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 година ще разполага с над 3 милиарда лева безвъзмездни европейски средства, които ще са повече спрямо сега. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при участието си в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и дискусия за визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 година. В нея се включи и вицепремиерът Томислав Дончев, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Към този ресурс ще се добави и националното финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект спрямо регионалния подход за въздействие. „Целта ни е с по-големия бюджет да финансираме комплексни, интегрирани мерки за развитие на регионите в зависимост от техния потенциал и нужди.”, обясни Николова. Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. Първият се очаква да финансира дейности в десетте най-големи български града, които ще могат да изпълняват проекти, свързани с преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и да развият периферията си като основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към всички градски общини и населените места в тях, стана ясно от изложението на зам. министъра. Проектите, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж, тъй като икономическият компонент ще е водещ.

Заместник-министър Николова каза още, че чрез новия подход на инвестициите към територията общините няма да се делят вече на „градски” и „селски”. „Всички населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете.”, увери тя. Ще се подкрепи капацитетът на регионалните съвети за развитие, които се очаква да се натоварят със задачата да селектират проектите на регионално ниво. Ще се идентифицират най-добрите проекти, които ще са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението и ще доведат до най-голям икономически ефект, коментира още заместник регионалният министър.

Разработват се и нови стратегически документи за регионално развитие. На ниво район за планиране в тях ще се определят най-важните потенциали за развитие. На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 година. Деница Николова обърна внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране.

Виж също...

Loading...