Община Трън търси фирма, която да извърши строително-ремонтни дейности на подпорни стени по улици в града

Обществена поръчка за изграждане и ремонт на подпорни стени в град Трън е обявила общинската администрация, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчка е 58 583 лева и 32 стотинки без включен ДДС. Строително-ремонтните дейности предвиждат изграждане на подпорна стена между блок 2 и блок 3 на улица “Бор”, изграждане на подпорна стена улица „Петър Асенов“, основен ремонт на подпорна стена на улица „9-ти септември“ и основен ремонт на подпорна стена на улица “Бор“, в участъка до блок 2.

По първата обособена позиция, която ще обхване дейности между блокове 2 и 3 на улица “Бор”, се предвижда да бъде изградена подпорна стена поради денивелацията между двете жилищни сгради с около 0,80 метра. “Ще бъде направен масов изкоп с багер на транспорт и ръчен изкоп за оформяне на стъпката на подпорната стена. След като бъде положена изцяло необходимата армировка, стъпката се бетонира с бетон В-20. Изчакват се два дена за втърдяване на бетона и се монтира кофража от ПДЧ плоскости с дебелина 18 милиметра, при разстояние между тях от 20 сантиметра. фиксирано с шпилки и болтове ф 12, вкарани в полипропиленови тръби ф 20, при най-доброто укрепване. След това с бетоновоз 5 M3 се налива бетон В-20 за стените непрекъснато. Когато бетона добие якост от 50 % стената се декофрира и зад нея се насипва трошен камък, под формата на обратен филтър. Излишните земни маси се извозват с камион.”, гласи описанието за дейностите на обособената позиция. През 2018 година независим конструктор беше нает от Община Трън, за да огледа извършен ремонт на околоблокови пространства на улица “Бор” в града. Прочетете още по темата: Подпорна стена над жилищни блокове в Трън е опасна, трябват спешни мерки, но не сега.

По втората обособена позиция е включено изграждане на подпорната стена на улица ”Петър Асенов”. Новата подпорна стена ще замени старата такава, която е без основи, с множество пукнатини и на места е полуразрушена. “Старата стена ще бъде разбита с елкетрически къртач и строителните отпадъци ще бъдат извозени. Ще бъде направен масов изкоп с багер на транспорт и ръчен изкоп за оформяне на стъпката на подпорната стена. След като бъде положена изцяло необходимата армировка, стъпката се бетонира с бетон В-20. Изчакват се два дена за втърдяване на бетона и се монтира кофража от ПДЧ плоскости с дебелина 18 мм, при разстояние между тях от 15 сантиметра фиксирано с шпилки и болтове ф 12, вкарани в полипропиленови тръби ф 20, при най-доброто укрепване. След това с бетоновоз 5 M3 се налива бетон В-20 за стените непрекъснато. Когато бетона добие якост от 50 % стената се декофрира и зад нея се насипва трошен камък, под формата на обратен филтър. Излишните земни маси се извозват с камион. За отвеждане на водите от обратния филтър ще бъдат монтирани барбакани от PVC тръби ф 80.”, пише в описанието на предвидените дейности.

Съществуващата подпорната стена на улица ”9-ти септември” е третата обособена позиция в обществената поръчка. За нея се предвижда да бъде укрепена, посредством контрафорси (колони-ниластри). “До подпорната стена, на тротоара ще се извърши ръчен изкоп за оформяне на стъпката на колоната. След като се положи необходимата армировка, стъпката се бетонира с бетон В-20. Изчакват се два дена за втърдяване на бетона и се монтира кофража от ПДЧ плоскости с дебелина 18 милиметра. След това с бетоновоз 5 M3 се налива бетон В-20 за видимата част на колоната. Когато бетона добие якост от 50 % колоната се декофрира. Излишните маси от изкопите се извозват с камион.”, гласи описанието по тази обособена позиция.

Четвъртата обособена позиция е за основен ремонт подпорна стена на улица “Бор“, в участъка до блок 2. Дейностите предвиждат да бъде направен масов изкоп с багер на транспорт и ръчен изкоп за оформяне на стъпката на подпорната стена. “След като бъде положена необходимата армировка, стъпката на подпорната стена се бетонира с бетон В-20. Изчакват се няколко дни за втърдяване на бетона и се монтира кофража от ПДЧ плоскости с дебелина 18 милиметра. Същият се укрепва много добре, с оглед при бетонирането да не подаде. След това се налива бетон В-20 непрекъснато. Когато бетона добие якост от 50 % стената се декофрира и зад нея се насипва трошен камък, под формата на обратен филтър. За отвеждане на водите от обратния филтър се монтират барбакани от PVC тръби ф 80. Излишните земни маси се извозват с камион.”, научаваме от описанието за основен ремонт на подпорната стена до блок 2 на улица “Бор”.

Виж също...

Loading...