Земеделски стопанин от Трънско с предложение срещу обезлюдяването на селата и намаляване на миграцията

Земеделски стопанин от община Трън е направил предложение, чрез което да се противопостави на негативните процеси, свързани с обезлюдяването на селата и миграцията. Това става ясно от протокола на събрание на земеделските стопани от област Перник, които отглеждат плодове и зеленчуци, което се проведе на 18 юли, научи Zapadno.com.

На събранието беше създаден Областен консултативен съвет по плодове и зеленчуци за област Перник. В учредителното събрание участие взеха земеделски стопани от региона, директорът на Областна дирекция „Земеделие“-Перник Анна Цветкова, директорът на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Йорданка Александрова, главният експерт от териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието-Перник Ирена Топалова и държавният експерт в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерство на земеделието, храните и горите Дафинка Грозданова.

Освен експертите от различните институции и земеделските стопани от област Перник също имаха възможност да се изкажат и представят проблеми, които срещат. Земеделският стопанин от община Трън Васил Василев засегна темата с вносните продукти, които поставят родните производители в неконкурентна среда. Прочетете още по темата в публикацията: Земеделски производител от Трън: Поставени сме в неконкурентна среда заради вносни продукти и неравнопоставеност.

Стопанинът от Трънско сподели свои лични наблюдения от начина, по който земеделските производители от Западна Европа създават различни форми на сдружения – организации на производители, кооперации и други подобни. “В Германия нещата са уредени на ротационен принцип. Редуват се стопаните кой пръв да прибере реколтата си, всяка стопанска година. В Западна Европа има и добре развити кооперации, чиято основна цел е да търсят пазар за произведената продукция на своите членове.”, отбеляза земеделският стопанин Васил Василев.

От Национална служба за съвети в земеделието поясниха, че големият плюс на организациите на производители е, че партидите от даден продукт са еднородни, предлагането е в големи количества, което задоволява в максимална степен потребностите на търговците.

Земеделският стопанин от община Трън засегна и темата за така наречените “фиктивни площи”, за които се е заговорило след изплащане на субсидиите. “Моля, ако някой има информация за такива, да се казва навреме, за да се направи съответната проверка и се възпрепятства получаването на средства за такива площи. Нека средствата да отидат в тези, които в действителност полагат усилия за обработването на земите и получават продукция от тях. Завишените ставки за обвързана подкрепа да се насочат към планинските райони, да се съдейства за намаляване на миграцията и обезлюдяването на цели села.”, предложи стопанинът.

Експертът от Национална служба за съвети в земеделието отговори, че за необлагодетелстваните и планинските райони е резонно да се получават субсидии в завишен размер. “Предложението е ставката за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци да бъде диференцирана в зависимост от добива и от местонахождението на обработваемата земя.”, каза главният експерт от териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието-Перник Ирена Топалова.

Виж също...

Loading...