Над 700 хиляди българи са пътували в чужбина през изминалия месец, сред предпочитаните дестинации са Турция, Румъния и Гърция

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 година са 717.1 хиляди или с 5.9 % над регистрираните през юни 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 15.4 %, Румъния – със 7.8 %, Гърция – с 6.2 %, Германия – с 5.1 %, Австрия – с 3.0 %, Република Северна Македония – с 2.9 %, Италия – с 2.7 %, Испания – с 1.8 %, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Белгия – със 7.9 %, Сърбия – с 1.9 %, Руската федерация – с 0.8 %, и други.

В сравнение с юни 2018 година e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ – със 7.5 %, „почивка и екскурзия“ – с 6.0 %, и „служебна“ – с 2.7 %. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2019 година формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.6 %, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 35.6 %, и със служебна цел – 22.8 %. През юни 2019 година най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 185.4 хиляди, Гърция – 134.5 хиляди, Румъния – 64.5 хиляди, Република Северна Македония – 50.6 хиляди, Сърбия – 45.9 хиляди, Германия – 38.4 хиляди, Италия – 27.4 хиляди, Испания – 24.0 хиляди, Австрия – 23.4 хиляди, Франция – 16.4 хиляди.

През юни 2019 година посещенията на чужденци в България са 1 537.0 хиляди, или с 0.9 % по-малко в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е намаление при пътуванията със следните цели: „служебна“ – с 4.5 %, и „почивка и туризъм“ – с 2.5 %, докато тези с цел „други“ (включително гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3.0 %. Транзитните преминавания през страната са 22.6 % (347.5 хиляди) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019 година, делът на гражданите от Европейския съюз е 55.9 %, или с 5.4 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия – с 11.1 %, Испания – с 5.1 %, Обединеното кралство – с 4.3 %, Унгария – с 0.7 %, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша – с 13.6 %, Германия – с 8.9 %, Франция – със 7.0 %, Румъния – с 3.7 %, Гърция – с 3.2 %, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 4.6 %, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 33.2 %. През юни 2019 година преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.1 %, следвани от посещенията с други цели – 36.0 %, и със служебна цел – 13.9 %.

Виж също...

Loading...