Над 330 заявления от жители на община Трън са подадени за държавна помощ за отопление през сезон 2019-2020 година

2 457 жители на общините от област Перник са подали заявления за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 година. Към момента най-много заявления са получени от жители на община Трън, предаде телевизия “Кракра“.

Приемането на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 година започна на 1 юли. Лицата и семействата, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, като приемът на документите ще продължи до 31 октомври. “Към настоящия момент активно тече приемът на декларациите за целевите помощи за отопление. За област Перник към момента са приети 2 500 заявления. Всичките естествено са в процес на обработката, като относително най-много към настоящия момент показват анализите са приети в Трън и община Трън.”, каза пред телевизия “Кракра” директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Перник Ивайла Касърова. Подадените заявления за държавната помощ в община Трън са 332, а в община Брезник – 148.

За новия отоплителен сезон, като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лева, който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход. Разширен е и обхватът на подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

Виж също...

Loading...