Община Брезник започна продажбата на дърва за огрев за местното население, един кубик излиза близо 70 лева с транспорт

Жителите с постоянен адрес в община Брезник могат да си закупят дърва за огрев на цена 67 лева и 60 стотинки за кубически метър от общинската администрация, научи Zapadno.com.

Община Брезник разпространи съобщение, че продава дърва за огрев за местното население и уточниха, че могат да се предоставят до 5 кубически метра на жител. Цената на един пространствен кубически метър е 45 лева и 60 стотинки с включен ДДС. В цената са включени добивът на дървесината, измерването, кубирането, маркирането, издаването на превозен билет и административни разходи. Транспортът се заплаща отделно при доставката на дървата и струва по 22 лева на кубичен метър.

Желаещите да си закупят дърва за огрев от Общината могат да подават заявления по определен образец. Заявленията се подават в кметствата, кметските наместничества и на гише № 4 в общинската администрация. Заплащането на дървата се извършва на гише № 4 в сградата на Община Брезник след одобряване, поясняват от общинската администрация.

Виж също...

Loading...