Община Брезник трябва да прецизира обсега на зоната за спешната мярка срещу чумата по свинете, а в Трън да има масирана информационна кампания

Извънредна епизоотична комисия се проведе днес в Областна администрация-Перник с фокус превенция на заболяването Африканска чума по свинете. Вчера областният управител е уведомил с писмо кметовете на Общините в региона с произтичащи изисквания към тях и незабавни мерки по известяване и информираност на населението, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На заседанието присъстваха директорите на Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална здравна инспекция, Областно пътно управление, Областна дирекция МВР, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Областна дирекция „Земеделие“, Държавна автомобилна инспекция, ловно-рибарски сдружения, държавни горски стопанства и представители на Общини. Поводът за свикването й бяха указанията на Централния епизоотичен съвет за доброволно клане на прасета в обекти тип „заден двор”. Мярката е наложена за населени места, попадащи в 20-километровата зона на индустриални свинекомплекси. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на други области в страната.

С писмо от 29 юли на Министерство на земеделието, храните и горите е указано, че срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Северна България е 31 юли 2019 година и за Южна България – 2 август 2019 година. След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на член 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 11 са населени места на територията на общините Перник и Брезник, които попадат в обсега на мярката, в зоната на свинеферма “Цема” ЕООД в костинбродското село Петърч. Засегнатите от мярката населени места община Брезник села са Гоз, Бабица, Красава, Арзан, Горни Романци и Брусник.

Членовете на Комисията единодушно приеха решението кметовете на засегнатите от мярката Общини да прецизират обсега на 20-километровата зона и съответните населени места, попадащи в нея, освен това кметовете на останалите четири Общини – Радомир, Трън, Земен и Ковачевци, също трябва да поемат ангажименти в посока да изработят механизъм за информиране на населението чрез масирана информационна кампания за прилагане на превантивната мярка и позитивите произтичащи от нея. На 24 юли от Община Трън разпространиха на сайта си информация за Африканската чума по свинете като част от масираната информационна кампания. Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва да бъдат уведомени, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на Африканска чума по свинете е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото (съгласно научно становище за разпространение на Африканската чума по свинете в България, Европа и цялата планета на Центъра за оценка на риска по хранителната верига). Друго решение, което е прието от Комисията е цялостната дейност по превенция в общините да бъде синхронизирана в екипи и съгласувана с Областна дирекция МВР-Перник.

От Областна дирекция по безопасност на храните-Перник информираха, че ежедневно се регистрират нови огнища на Африканска чума по свинете. За първия случай на заразата в област Силистра бе съобщено вчера. Заболяването е открито в индустриална ферма в ситовското село Попина, в която се отглеждат 17 000 прасета.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...