Изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж бяха приети от правителството

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от пенсионери, които получават към пенсията си добавка за чужда помощ от Националния осигурителен институт, съобщиха от правителствената информационна служба.

Съгласно законодателството кандидатстващият за лична помощ трябва да даде съгласие добавката за чужда помощ да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане ще превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ. По този начин добавката за чужда помощ ще се използва за заплащане на положения труд от личния асистент на пенсионера.

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се регламентира, че сумите ще се превеждат на Агенцията за социално подпомагане за времето от започването на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който той е прекратен. Когато трудовият договор е прекратен, Националният осигурителен институт ще продължи да изплаща добавката за чужда помощ към пенсията.

Виж също...

Loading...