В държавните горски територии в общините Брезник и Трън няма регистрирани случаи на чума по свинете

Към момента на територията на Югозападното държавно предприятие няма регистриран случай на Африканска чума по свинете, но въпреки това трябва да продължим действията за бързо намаляване броя на дивите свине с всички законови средства. Това каза днес директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов на извънредна работна среща с ръководителите на 40-те държавни горски и ловни стопанства, сред които са “Държавно горско стопанство-Брезник” и “Държавно горско стопанство-Трън”. Той разясни подробно заповедта на министъра на земеделието, храните и горите от 31 юли тази година с мерките за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете и указанията към нея.

До 10 август във всички ловни райони, стопанисвани от териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие, трябва да бъдат изградени и поставени подвижни капани за улов на дива свиня. Тази мярка, съчетана с интензивен отстрел, ще намали рязко броят им. Във всички ловностопански райони в обхвата на предприятието, съвместно с ловните сдружения, вече са определени местата за загробване на заразени диви свине при евентуални констатирани случаи на Африканска чума по свинете.  Инженер Дамянов разпореди в кратки срокове да приключат процедурите по съгласуване на определените площадки със съответните Регионални инспекции по околна среда и води и Басейнови дирекции.

Приключват обученията на горските служители за взимане на проби за изследване за трихинелоза и Африканска чума по свинете при спазване на правилата за биосигурност. В рамките на седмица над 80 служители от териториалните поделения на предприятието преминаха курс на обучение. Част от мерките е изготвената от Югозападно държавно предприятие нова  информационна брошура за превенция срещу болестта, която освен сред ловната общност ще се разпространява и сред стопаните на домашни свине. На интернет страницата на Югозападно държавно предприятие е публикуван списък на лицата и телефоните, на които както ловци, така и граждани могат да подават сигнали при съмнение за Африканска чума по свинете.

В конферентна връзка съветникът на министъра на земеделието, храните и горите доцент Георги Костов препоръча на директорите на териториалните поделения да запознаят кметовете по места с ангажиментите, които Югозападно държавно предприятие и държавните горски и ловни стопанства имат в борбата срещу опасната зараза. На срещата беше обсъден и въпросът за съкращаване на срока за получаване на резултати от пробите за Африканска чума по свинете и трихинелоза. Откриването на ловния сезон за прелетен дивеч на 10 август тази година е удобен момент за организиране на цялостно претърсване на ловните райони, препоръча директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...