Реконструкция и ремонт на площадки и трибуни на спортния комплекс в Брезник ще струват над 90 хиляди лева

Обществена поръчка за реконструкция и ремонт на два броя площадки и трибуни към тях е обявила Община Брезник. Ремонтът ще се осъществява с финансиране от Програма за развитие на селските райони, става ясно от регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Прогнозната стойност на поръчката е 92 017 лева и 70 стотинки без включен ДДС. Проектът „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник”, е по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, който е сключен между Община Брезник и Държавен фонд “Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони.

Благоустройствените дейности предвиждат изграждане на две нови площадки за игра – комбинирано игрище за волейбол и баскетбол и площадка за скейтборд, както и алеи към тях и подновяване на съществуващите трибуни. Площта, която ще се благоустроява е 1 175 квадратни метра. В зоната на комбинираното игрище ще се демонтират съществуващите метални трибуни. Освен това ще се възстанови циментовата мазилка по стъпалата на стоманобетонните трибуни, след което ще се монтират импрегнирани дървени дъски за пейки. Сред дейностите се предвижда още доставяне и монтиране на нов метален парапет, става ясно от описанието на обществената поръчка.

В обхвата на околното пространство ще се изградят алеи с настилка от асфалтобетон, като не се предвижда засаждане на нови растителни видове около територията на площадката.

Виж също...

Loading...