Трънчани пият вода с бактерии, но повод за притеснение няма

Няколко проби от водата в град Трън и трънското село Студен извор не отговарят на изискванията за питейно-битови цели. Това сочи справка за състоянието на питейната вода в областта за периода 22 юли – 4 август, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

19 са изследваните проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А). От тях 3 броя проби от чешми в град Трън не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На ВиК-Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, поясниха от здравната инспекция.

Други 2 броя проби на питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) са изследвани през отчетния период. Едната от пробите не отговаря на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробата е взета от обществена чешма в трънското село Студен извор. Връчено е предписание на кмета на Община Трън за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. Проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи също няма, отбелязаха още от Регионална здравна инспекция-Перник.

От двуседмичния мониторинг става ясно още, че във високата и ниската зона на трънското село Реяновци е въведено режимно водоснабдяване.

Виж също...

Loading...