Община Трън отправи призив към работодателите на област Перник за включване в онлайн анкетно проучване

Община Трън призовава работодателите на територията на област Перник да се включат в анкетното проучване на Агенция по заетостта. Резултатите от проучването ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила, поясниха от общинската администрация.

Агенция по заетостта стартира второто за тази година анкетно проучване за потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в онлайн анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание член 10, алинея 2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта , средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Анкетният формуляр може да се попълни онлайн до 30 септември 2019 година от следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/792953

Виж също...

Loading...