До 13 август работодателите могат да подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания

Работодателите могат да подават проекти по националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август. Предложенията се подават в Агенцията за хората с увреждания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

По програмата се отпускат до 10 000 лева за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Финансират се и дейности за приспособяване на нови и съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. За всяко приспособено работно място работодателите могат да получат до 10 000 лева.

Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лева за един работник. Общият бюджет на програмата за 2019 година е 4,4 милиона лева.

Виж също...

Loading...