Предложение на кмета: Община Трън да стане партньор на фондация „Джендър проект в България“, създават координационен център за иновации при младите хора

Първа точка от дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Трън е предложение на кмета Цветислава Цветкова за участие на Община Трън като партньор в проект „RAISE YOUTH – Младежта в действие“ на Международен консорциум от страните Хърватска, Испания, Румъния, Австрия и България – фондация „Джендър проект в България“. На сесията следващия четвъртък (15 август), местните народни избраници ще гласуват предложението, предаде репортер на Zapadno.com.

В България проектът ще бъде реализиран в регион Перник с център Община Трън, където ще бъде създаден и координационен център. Това става ясно от съобщение на сайта на фондация „Джендър проект в България“. Пълното наименование на инициативата е „Действие в селските райони за иновативно и устойчиво предприемачество за младежта“ и се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Норвежкия финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд за младежка заетост с 3,1 милиона евро. Продължителността на проекта е 40 месеца и приключва на 31 декември 2021 година.

Инициативата се осъществява на територията на 4 пилотни държави: България, Хърватска, Испания и Румъния с експертното участие на организация от Австрия. В рамките на 3 години ще бъдат разработени и тествани иновационни решения за мотивиране и ангажиране на млади хора, придобиване на умения и компетенции, както за търсене на работа при променените условия на трудовия пазар, така и за организиране на собствен бизнес. Вниманието е насочено към младежите на възраст 25 – 29 години от селските и крайградските райони, които не са нито в сферата на образованието, нито на заетостта, нито на обученията.

Проектът цели да обучи над 2 000 представители на целевата група в 3 основни направления: селско стопанство, туризъм и дигитални науки. Във всяка участваща страна ще бъде създаден RAISE център за обучение, демонстрации и производство. По този начин се очаква да се създадат по-устойчиви модели на производство на селскостопански и хранителни продукти в селските райони, които са изправени пред обезлюдяване и икономически спад.

След приключването на проекта с помощта на специално обучен и назначен екип от трима младежи Центърът в Трън ще продължи своята дейност в подкрепа развитието на младежкото предприемачество.

Виж също...

Loading...