Близо 80 свине тип “заден двор” са заклани в град Брезник и 7 брезнишки села, данните бяха приети от Епизоотичната комисия

Общо 78 домашни свине тип “заден двор” са били заклани на територията на община Брезник през последните 2 седмици. Това сочат данните, които собствениците са подали на Община Брезник и нейни представители по време на обход в града и селата, предаде репортер на Zapadno.com.

На провелото се по-рано днес заседание на Областната епизоотична комисия бяха представени списъци от представители на Общините Брезник и Перник за извършеното доброволно умъртвяване на домашните свине от собствениците им. Спешната превантивна мярка, състояща се в доброволно клане на домашни свине тип “заден двор”, попадащи в 20-километровата зона на индустриални ферми беше във връзка с писмо на министъра на земеделието, храните и горите от 29 юли и с писмо на Областна дирекция по безопасност на храните-София от 30 юли. В област Перник населените места, които попадат в зоната на свинеферма “Цема” ЕООД в костинбродското село Петърч са брезнишките села Гоз, Бабица, Красава, Арзан, Горни Романци и Брусник, както и пернишките села Вискяр, Расник, Дивотино и Радуй, поясниха вчера от Областна администрация. Кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде предписание с препоръка да бъдат заклани домашните свине тип “заден двор” в населените места Брезник, Красава, Арзан, Долна Романци, Горни Романци, Гоз, Бабица и Брусник.

В седемте брезнишки села, където трябваше да се предприеме мярката с крайна дата 2 август, закланите свине са 28, а в град Брезник броят им е 50. Закланите свине в Красава са 2, в Долни Романци са 7, в Арзан са 10, в Бабица са 2, в Гоз са 7, в Горни Романци и Брусник няма информация за наличие на домашни прасета. “От вчера до днес имам трима човека, които сами дойдоха. Разбра ли, че сме обикаляли и казаха “Ние си заклахме прасетата. Има ли някакъв списък, някъде да се запишем?”. Сега аз не мога да им кажа “Не”. Дописвам ги съответно, включително и в другите дворове на хората не знаем дали това отговаря на истината.”, поясни експертът от отдел „Екология“ към Община Брезник Детелина Виденова и добави, че стопаните си носят отговорност, ако не са подали коректна информация. Списъците с протоколите от населените места, където са извършени доброволни умъртвявания на домашни свине, бяха предадени на Областната епизоотична комисия с подписи и печати от кмета и ветеринарния доктор на Брезник, както и собствениците на закланите животните. Така представените документи бяха приети от Комисията по време на заседанието.

По-рано през днешния ден областният управител на Перник Ирена Соколова информира, че Министерството на земеделието, храните и горите, съвместно с Българската агенция по безопасност на храните, продължава разяснителната информационна кампания за необходимостта от прилагане на мерките срещу Африканската чума по свинетe. Ведомството разпространи четиринадесет мерки, насочени към стопани отглеждащи свине в обекти тип „заден двор” („лично стопанство”) с актуална инструкция по превенцията, както и надзора след констатиране на положителен случай:

– Африканската чума по свинете е опасно, силно заразно заболяване с потенциал за разпространение и засягане на огромни територии. Няма лечение, няма ваксина.

– Свинете в задните дворове са в най-висок риск да заболеят, а стопаните неволно да разпространят заболяването.

– Мярката за доброволно клане не е „избиване“ на здрави прасета. Това е доброволно клане, чиято цел е да предпази свинете и даде възможност на стопаните им да заколят здрави прасета сега (защото в ситуация на огнище в обекта им или в зона от 3 километра се налага принудително умъртвяване/загробване и невъзможност за оползотворяване на месото).

– Мярката за доброволно клане ще ограничи опасността от навлизане на Африканската чума по свинетe, ще остави повече здрави населени места. Това ще позволи на хората да въведат необходимите минимални мерки за биосигурност, при който да започнат отново да отглеждат и без риск свине в личните си стопанства.

– Колкото по-бързо бъде приложена мярката, толкова по-бързо ще се овладее ситуацията и хората ще могат да възобновят отглеждането на свине в лични стопанства. В тази връзка всяко противопоставяне и неизпълнение на мярката ще забави и попречи на борбата с Африканската чума по свинетe в страната.

– Мярката е насочена към ограничаване огромните щети, които Африканската чума по свинетe нанася на цялото свиневъдство в страната (без значение размера/броя на свинете в стопанството).

– Африканската чума по свинетe не е опасна за човека, но вирусът оцелява в месните продукти, които не са претърпели термична преработка и човекът неволно с тях разпространява вируса (чрез изхвърляне на кухненски отпадъци).

– Не се прилага масово избиване на свине, а превенция да опазим здрави прасета си.

– Финансова помощ е предвидена за стопаните, които изпълнят мерките за превенция за извършване на почистване и дезинфекция на обектите, както и тяхното привеждане към правилния режим на отглеждане на животни – регистрация и биосигурност.

– Неизпълнението на мерките ще лиши стопаните от тази финансова помощ, както и от европейските средства, които им се отпускат за тази цел.

– Отстраняването на възприемчиви животни (свине) в населените места ще даде възможност за по-бързото овладяване на епизоотията от Африканската чума по свинетe, като по този начин ще се опази свиневъдния сектор в България (индустриални, фамилни и лични стопанства).

– Кметовете, които не предоставят списък на хората, приложили мярката за доброволно клане, ги лишават от полагащата им се финансова помощ.

– Цялата научна общност на страната е налична за провеждане на обучителни/информативни кампании.

– 0700 122 99 е спешният телефон за връзка, при необходимост от допълнителна информация, сигнали за нелоялни стопани, заболеваемост или други проблеми, свързани с Африканската чума по свинетe.

Виж също...

Loading...