Близо 14 000 животновъди са получили държавната помощ de minimis, която е била 23 милиона лева

Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил на всички допустими стопани над 23,651 милиона лева по държавна помощ de minimis, която се предоставя съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. През юни Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие” утвърди по схемата бюджет в размер на 26,300 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В края на юли 13 743 земеделските стопани получиха 23 милиона лева по de minimis. След извършени допълнителни административни проверки Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидиите на още 200 животновъди. Така финансова подкрепа беше разпределена между близо 14 000 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания за кампанията през 2019 година. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за кампанията през 2018 година.

Виж също...

Loading...