merry christmas

Zapadno.com пожелава на своите читатели щастливи и топли празници!

На Ждрелото на река Ерма и по други защитени зони се засилва контролът за опазване от пожари

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Перник засили контрола по опазване на резерватите и защитените зони като природен парк „Витоша“, резерват “Църна река”, както и поддържаните резервати „Острица” и ”Габра”, защитените местности „Чокльово блато”, „Белите кладенци”, „Маноловото”, „Вековна букова гора”, „Зеления рид”, зоната около водопад Горица, Ждрелото на река Ерма и други.

От Регионална инспекция за опазване на околна среда и води-Перник призовават за строго спазване на мерките за предотвратяване на пожари в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати).

В разгара на летния сезон и високите температури през последните дни са предпоставка за възникване на пожари. От Инспекцията напомнят, че паленето на огън в резерватите и защитените зони е строго забранено. По силата на заповед на министъра на околната среда и водите, периодът от 1-и април до 31-и октомври е определен за пожароопасен сезон. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените територии. В случай на пожар кметствата трябва да организират доброволчески групи от местното население.

Регионална инспекция за опазване на околна среда и води-Перник напомни още, че при констатиране на нарушения на заповедта ще се налагат глоби от 500 до 5 000 лева на физически лица и от 1 000 до 10 000 лева на юридически лица.

Виж също...

Loading...