Общински съвет-Трън отложи участието на Общината в проекта на фондация “Джендър проект в България“

Предложението на кмета Цветислава Цветкова за участие на Община Трън като партньор в проект „RAISE YOUTH – Младежта в действие“ на Международен консорциум от страните Хърватска, Испания, Румъния, Австрия и България – фондация „Джендър проект в България“ беше отложено на провелата се по-рано днес сесия на трънския мини парламент, предаде репортер на Zapadno.com.

Точката беше първа в дневния ред и още в началото председателят на Комисията по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба към Общинския съвет Соня Стефанова отправи предложение да бъде отложена за разглеждане. Причината за предложенето отлагане е липса на достатъчно данни и информация, които са свързани с проекта.

Председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев даде думата на общинските съветници. Част от тях се изказаха по темата, като се изразиха сериозни съмнения за проекта и бъдещата му дейност. “Принципно имаме несъгласие да се обсъжда и приема проект, който е свързан с въпросната организация, която го предлага. Така мисля, че по-скоро трябва да се мисли изобщо за отхвърляне на проекта. Такова поне е моето становище.”, каза общинският съветник Ташко Минков.

Общинският съветник Олег Тодоров пък каза, че желае да се запознае с проекта. “Пак казвам, че за мен е по-важно освен да ни представят философията на проекта и философията на организацията. А иначе съм категорично против…”, каза съветникът.

Общинският съветник Десислав Банков изригна срещу намеренията на организацията. “Аз искам да се изкажа много ясно и категорично. Кой и с какъв акъл в тази Община, защото тука пише, че има предварителен договор подписан 2017-а година, подписва с фондация “Джендър проект в България”?! Кой подписва, кой го е упълномощил да подписва този предварителен договор, както и да е – подписан, неподписан. Значи да гледаме коя е тази фондация. Значи намеренията може да са много добри. Пътят към Ада е осеян с много добри намерения, но ние стигаме върха на абсурда да вкараме в Трън джендърите. И много интересно тука пише – ще правят тоалетни. Какви ще са тия тоалетни – мъжки, женски, полу-мъжки, полу-женски?! Ще бъдат ли то, ние, нещото? Това са джендъри.”, каза Десислав Банков и поясни, че е чел информация за организацията от сайта им. Той отбеляза, че ако точката е била гласувана, е щял лично да си скъса удостоверението за общински съветник.

След изказванията беше проведено гласуване, което с 10 гласа “за” отложи разглеждането на предложението за участие на Община Трън като партньор в проект „RAISE YOUTH – Младежта в действие“ на Международен консорциум от страните Хърватска, Испания, Румъния, Австрия и България – фондация „Джендър проект в България“.

Въпреки че Общинският съвет едва сега разглежда идеята, в официална информация от сайта на фондацията още през месец декември миналата година е съобщено, че в България проектът ще бъде реализиран в регион Перник с център Община Трън, където ще бъде създаден и координационен център. Пълното наименование на инициативата е „Действие в селските райони за иновативно и устойчиво предприемачество за младежта“. Тя разполага с бюджет от 3,1 милиона евро (или над 6 милиона лева). Финансирането идва от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Норвежкия финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд за младежка заетост.

С тези средства е предвидено в рамките на 3 години на територията на 4 пилотни държави: България, Хърватска, Испания и Румъния, да бъдат разработени и тествани иновационни решения за мотивиране и ангажиране на млади хора, придобиване на умения и компетенции, както за търсене на работа при променените условия на трудовия пазар, така и за организиране на собствен бизнес. Вниманието е насочено към младежите на възраст 25 – 29 години от селските и крайградските райони, които не са нито в сферата на образованието, нито на заетостта, нито на обученията.

Виж също...

Loading...