Промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи намаляват административната тежест в няколко случая

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, съобщиха от правителствената информационна служба.

Целта е намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди, за включване на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии.

Виж също...

Loading...