Пуснаха електронен регистър за операторите на биологични продукти, с което ще се прави цялостен мониторинг на производството в страната

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз. От днес, контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни свързани с биологичното производство, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз всеки оператор и/или подизпълнител, трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице. За изпълнение на посочените задължения е необходим квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция по приходите. Персоналният идентификационен код може да се издаде във всеки офис на Национална агенция за приходите. Новият регистър можете да намерите като натиснете тук.

Виж също...

Loading...