9 язовира в Брезнишко и още два в Трънско ще бъдат обследвани за състоянието на стените и съоръженията към тях

Общо 11 язовира на територията на общините Брезник и Трън ще бъдат обследвани през месец септември, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Комисия ще обследва язовирите, за да провери техническото състояние на язовирните стени
и съоръженията към тях. На 3 септември ще бъде обследван язовир “Бегуновци” в Брезнишко. На 9 септември ще се обследва техническото състояние на язовирите “Ярловци” и “Лялинци” в Трънско. В същия ден Комисия ще обследва и язовирите “Красава 1”, “Красава 2” и “Завала”, които са разположени в община Брезник.

Последните язовири, които ще бъдат проверени в община Брезник са “Слаковци”, “Брезник”, “Брезнишки извор” и “Конска”. Обследването за четирите язовира ще се извърши на 10 септември.

Общо 29 язовира в област Перник ще бъдат проверени през месец септември. От тях само един е частен.

Виж също...

Loading...