Прекъсвания на електрозахранването в населени места на общините Брезник и Трън ще се реализират в периода 26 – 30 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 29.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22, къща

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Местност Райкова Страна

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 26.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 30.08.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 27.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Билинци

Община Трън  

На 26.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 29.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М. Ждрелото

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бераинци: вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: вила, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Джинчовци: къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Забел: II, Кв. 5, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Зелениград: Общ, Трън, Парцел Ііі-253, Кв. 40, УПИ XxxIII – 371кв 20, вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лешниковци: Имот 32, Кв. 5

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Рани Луг: п-л ХХІ-235, Кв. 7, УПИ ІV-280, Кв. 3 махала Пещер, вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Реяновци: УПИ ІІ-161

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Слишовци

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 1, Бор 1, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91, 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, Десета 1, махала Горно Баринци Параклис, 36, махала Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3, Мурговица 6, 24, до Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Кв. Власина

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Туроковци: вила

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Цегриловци: ПИ 197, Временно Захранване на Жил. Сграда

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 27.08.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 30.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Милославци: УПИ I-22 Кв 61, УПИ V-71, Кв. 18, къща

На 27.08.2019 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Зелениград: Общ, Трън, Парцел ІІІ-253, Кв. 40, вила

На 28.08.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Студен Извор Общ. Трън

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...