До стопаните на нерегистрирани свине в област Перник: След 2 септември ще валят актове, ако не сте заклали животните си

Областната епизоотична комисия с уточняваща информация към стопаните и кметовете заради Африканската чума по свинете, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В Областна администрация-Перник се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Ирена Соколова. Губернаторът заяви, че към този момент в Пернишка област няма регистриран положителен случай на Африканската чума по свинете, но ситуацията е извънредна, изискваща бърза, превантивна и синхронизирана дейност между всички институции.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните доктор Елза Драгомирова подчерта, че окончателният срок за доброволно клане на прасета на територията на шестте общини в региона и последващото извършване на дезинфекция на животновъдните обекти тип „заден двор” е 2 септември. След него стопаните на нерегистрирани свине, които не са предприели мярката, подлежат на акт от страна на Областна дирекция по безопасност на храните и предписания за привеждане на стопанствата във вид отговарящ спрямо мерките за биосигурност.

Доктор Драгомирова информира, че от 1 септември 2019 година ще стартира изплащането на първия транш на еднократната помощ в размер на 300 лева на стопаните, вече извършили санитарно-дезинфекциозни мероприятия на обектите след доброволното клане. За да получат полагащата им се финансова помощ, стопаните на прасета следва да подадат до 2 септември заявление по образец, с което да декларират, че са извършили доброволно клане, почистване и дезинфекция на двора с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и и консумативи. Също така се попълва и констативен протокол, подписан от стопанина и съответният кмет/кметски наместник на населеното място. Списъците се обработват от общинските кметове и се подават за заверка към Областна администрация и Областната дирекция по безопасност на храните.

По настояване на Областна дирекция по безопасност на храните-Перник списъците ще бъдат изложени на видни места в населените места с цел осъществяване на обществен контрол за тяхната обективност. При сигнали от жители за злоупотреби, хората могат да звънят на указани под самите списъци телефони в Областната дирекция по безопасност на храните, на телефон 112 или в Областна администрация-Перник. Всички сигнали ще бъдат проверявани и ревизирани от компетентните органи. За по-голямо улеснение на собствениците на прасета, представители на Областна дирекция по безопасност на храните ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът предварително ще обяви деня и часа. Средства ще се превеждат и по банков път. Още утре ще бъдат свикани спешни Общински епизоотични комисии с участието на Областна дирекция по безопасност на храните, на които ще бъдат повторно разгледани процедурите и крайните срокове.

Следващото редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което областният управител свиква, ще бъде на 3 септември (вторник) от 15:00 часа в зала “Струма” на Областна администрация-Перник.

Виж също...

Loading...