Пътуванията на български граждани в чужбина са се увеличили през месец юли, Обединеното кралство е била най-предпочитаната дестинация

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 година са 779.5 хиляди, или със 7.2 % над регистрираните през юли 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2019 година формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.7 %, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 39.7 %, и със служебна цел – 19.6 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През юли посещенията на чужденци в България са 2 083.1 хиляди, или с 3.2 % по-малко в сравнение с юли 2018 година. През юли 2019 година преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 55.5 %, следвани от посещенията с други цели – 36.7 %, и със служебна цел – 7.8 %. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Обединеното кралство – с 11.4 %, Румъния – с 11.2 %, Турция – с 8.4 %, Германия – с 8.1 %, Гърция – с 6.9 %, Република Северна Македония – с 4.8 %, Испания – с 4.5 %, Австрия – с 3.8 %, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия – с 3.8 %, Сърбия – с 2.3 %, Нидерландия – с 2.3 %, и други.

Виж също...

Loading...