Общински имоти в селата Красава, Слаковци, Ноевци, Долна Секирна и Бегуновци са обявени за отдаване под наем чрез търг

Имоти общинска собственост в 5 брезнишки села са обявени за отдаване под наем чрез търг. В 4 от селата имотите са отредени за пощенски услуги, съобщиха от Община Брезник.

Чрез търга се отдават под наем две помещения, които представляват бивш магазин в административната сграда в село Красава. Помещенията се отдават за склад и са с обща площ 60 квадратни метра. Намират се на първия етаж в административната сграда в махала „Мали друм”. Началната тръжна цена е 18 лева и 49 стотинки с включен ДДС.

За пощенски услуги се отдават под наем помещения в селата Слаковци, Ноевци, Долна Секирна и Бегуновци. В село Слаковци помещенията са две  и заедно с общите части са с площ 44 квадратни метра. Намират се на втория етаж в читалищната сграда на селото. В село Ноевци помещенията за пощенски услуги също са две. Площта им заедно с общите части е 66 квадратни метра и се намират на втория етаж в административната сграда на кметството, здравна служба, фурна и поща. Две помещения се отдават под наем и в село Долна Секирна. Заедно с общите части площта им е 43 квадратни метра. Помещенията са разположени в
сградата за здравен дом, кметство, поща, магазини в читалище. В сградата за кметство, читалище, киносалон, клуб, сладкарница, библиотека и поща в село Бегуновци се отдават под наем две помещения. Площта им заедно с общите части е 44 квадратни метра. Началната тръжна цена за всички обекти за пощенски услуги 107 лева и 10 стотинки с включен ДДС.

Търгът за имотите общинска собственост е с явно наддаване и ще се проведе на 2 септември в сградата на общинската администрация в Брезник.

Виж също...

Loading...