България се включи в проект за по-високи аванси по схеми за директни плащания

България поиска да бъде включена в проект на регламент на Европейската комисия за предоставяне възможност на определени държави-членки на Европейския съюз да изплатят завишен размер авансови плащания по схеми за директни плащания и някои мерки за развитие на селските райони за 2019 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Проектът се разработва въз основата на искания от страна на държави-членки, при които има тежки климатични условия, засягащи земеделската дейност. Идеята е авансови плащания да могат да се правят след 16 октомври в годината на заявяване. Те ще бъдат само по схеми за подкрепа, по които Разплащателната агенция е приключила всички проверки.

Това се обсъди на заседание на Смесения комитет по директни плащания и РСР към Европейската комисия, проведено в Брюксел на 28 август, като държавите-членки на Европейския съюз единодушно подкрепиха проекта. След гласуване, в рамките на Смесения комитет по директни плащания и РСР, проектът на регламент трябва да премине вътрешните процедури по одобрение в Европейската комисия и ще влезе в сила след публикуване в Официален вестник на Европейската комисия.

Виж също...

Loading...