Прокуратурата констатира нарушения в област Перник след проверки за законност в здравеопазването

Върховната административна прокуратура извърши проверка за законност за изпълнение на договори за оказване на медицинска и/или дентална помощ, сключени от Националната здравноосигурителна каса във връзка със спазване на законовите изисквания. Проверката е реализирана на територията на цялата страна от длъжностни лица – контрольори от всички двадесет и осем Районни здравноосигурителни каси и длъжностни лица служители на Националната здравноосигурителна каса. Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, лечебни заведения за извънболнична дентална помощ и лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Общият брой на извършените проверки е 1 745 броя, съобщиха от прокуратурата.

В хода на проверката са констатиран 4 537 броя нарушения, сред които най-често срещани са нарушения, относно плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е закупена от Националната здравноосигурителна каса; нарушения на правата на здравноосигуреното лице, като е поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса; нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти и други. Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.

В резултат от проверката са предприети действия за санкциониране на виновните лица, а в някои конкретни случаи материалите от проверката са препращани за предприемане на действия по компетентност от други органи. След констатиране на нарушенията от контролните органи са наложени санкции в общ размер от 112 879 лева, като предстои допълнително налагане на санкции в общ размер до 404 395 лева. В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“. Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705 лева и 11 стотинки. Целта на проверката е гарантиране на нормативноустановеното право на достъп до медицинска помощ.

Виж също...

Loading...