Потомък от трънския Пеев род е спомогнал за електрифицирането на Трън и е автор на Закона за мините

Георги Пеев от видния трънски Пеев род е помогнал за електрифицирането на град Трън, изграждането на болница и други значими проекти за общината. За неговите значими дела, както и на други потомци от Пеевия род се разказва в книгата “Знеполският Пеев род”, която излезе по повод 140-годишнината от Освобождението на Трън.

Георги Пеев е роден през 1877 година. Той има разнообразна и богата служебна и обществено-политическа дейност. В публицистиката започва да се изявява още на 18-годишна възраст. Сътрудничи на вестниците “Мир”, “Дневник”, “Знаме”, “Изгрев”, редактор и основател е на вестниците “Поглед” и “Народно стопанство”. По време на Балканската война Георги Пеев е бил военен кореспондент в щаба на Седма рилска дивизия заедно с професорите Йордан Иванов и Атанас Иширков. По това време пише и знаменитите си пътни бележки “До Солун и назад”,

Потомъкът от видния Пеев род е един от основателите на Дружеството на българските публицисти и писатели, което е учредено на 20 октомври 1902 година. Няколко години Георги Пеев е бил секретар и подпредседател на дружеството. Освен това той е бил дългогодишен член-делегат на държавни мини “Перник”. Автор е на законопроекта за автономия на мини “Перник” и Закона за мините. Бил е народен представител в няколко поредни народни събрания. Участвал е в освободителните войни от началото на 20 век наред с Гоце Делчев и Пейо Яворов. С негова помощ се електрифицира град Трън, строи се болница, мост между гимназията и сградостроителното училище, грънчарското училище в село Бусинци и каменоделното училище в село Ярловци, е записано в книгата “Знеполският Пеев род”. Издаването на книгата се финансира от Община Трън, а материалите в нея се предоставят от Държавен архив-Перник, където пък се съхранява богат родов архив, известен като Знеполски Пеев архив или Родов фонд Пееви, регистриран под № 349 К.

Виж също...

Loading...