Родните фермери ще бъдат компенсирани за загуби от природни бедствия с над 2 милиона лева

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 2,144 милиона лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 година, при следния интензитет от производствените разходи по култури: зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед – до 30 %: фуражни култури – до 80 %; плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически култури – до 80 %. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % пропаднали площи през тази година със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

Виж също...

Loading...