Държавата осигури пари за укрепване на републикански пътища, засегнати от свлачищни и срутищни процеси

Правителството прие постановление за поемане на ангажимент от Министерство на регионалното развитие и благоустройството до 447 100 000 лева за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години. До 31 милиона лева се отпускат по бюджета на министерството за 2019 година. Останалите 416 100 000 лева ще бъдат осигурени от приходите от тол такси в периода от 2020 година до 2021 година за финансиране на цялостното изпълнение на проектите, съобщиха от правителствената информационна служба.

С осигурените средства ще се финансира извършването на геодезически измервания, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, изготвяне на технически проекти и изпълнение на трайни укрепителни и обезопасителни дейности по 74 участъка от републиканската пътна мрежа. Ще се изградят и контролно-измервателни системи за последващ мониторинг на териториите с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачищита и срутищата.

Гравитационните склонови явления и процеси са едни от най-опасните стихийни бедствия, свързани не само с нанасянето на огромни щети, но са и потенциална опасност, застрашаваща живота и здравето на хората. Овладяването на подобен тип дестабилизационни процеси и явления и бързото и навременно възстановяване на нанесените щети от тях по републиканската пътна мрежа е приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Виж също...

Loading...