В населени места на община Брезник и трънските села Глоговица и Врабча ще се осъществяват планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 9 – 13 септември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 9 – 13 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 09.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 11:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 09.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 09.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 09.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.09.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: МТПРъждавец

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велиново

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Долна Секирна: МТПД. Секирна, махала Каменица

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Душинци: Вила

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ерул: махалаСмрика

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Милкьовци

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бегуновци: къща, къща

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Беренде, Общ. Земен

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Габровдол: Кв. 4 УПИ Хі-22

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв. 22, къща, къща

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кошарево: къща

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Непразненци

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Режанци: къща, Ферма

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв. 3, къща

На 09.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Станьовци: 145011, Яничова махала

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Кошарево

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Станьовци: 145011

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн. Валога

На 11.09.2019 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Брезник: Васил Левски 16, 15, 5, 18, 13, 7, 4, 10, 9, 8, 17, 10а, 1, 14, 12, Георги Ив Бунджулов 60., Каравана, 58, 64., 56, 60, 58., Елена Георгиева 7, 2, 5, 23, 3, 9, 1, 13, Зора 1, 4, 2, Йордан Стефанов 12, 22, 24, 26, 10, 16, 6, 4., 8, 5, 4, Радослав Григоров 7, 6а, Славянска 4, 10, 12, 6, 3, 8, 2, 1, 5, Цвета Лумбарова 41, Чорни 10, Чуряк 7, 1, 4, 1., 3

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Брусник: къща

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Завала

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Красава: М. Мали Друм

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Озърновци

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ярославци

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Арзан: Рангелова махала

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Брезник: извън регулацията Стоп. Двор, Трън 13 А

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Гоз: махала Логатор, местност Янкулица, къща, махала Доганджи

На 12.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Долни Романци: къща

На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Горни Романци

На 13.09.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

Община Трън

На 10.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Глоговица

На 12.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Врабча

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...