Образованието в община Брезник получава 2 000 лева за националната програма „Иновации в действие“

2 000 лева са одобрени да бъдат преведени по бюджета на Община Брезник за финансово осигуряване на дейности по национална програма за развитие на образованието, научи Zapadno.com.

С постановление на Министерски съвет от 3 септември са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2019 година за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Сред общинските администрации, които са включени в списъка за осигуряване на допълнителните средства е Брезник. Сумата, която Общината получава е 2 000 лева и е за националната програма “Иновации в действие”.

Програмата „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училище-партньор от цялата страна. Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

Виж също...

Loading...