14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай, след като Генералната митническа администрация на азиатската държава ги одобриха

14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай. Първите четири от тях бяха одобрени от Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република през месец юли 2019 година. В началото на месец септември тази година одобрение за износ получиха още 10 български предприятия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

През месец септември 2016 година, по време на първи мандат на Десислава Танева като министър на земеделието и храните бе подписан протокол между Министерството на земеделието и храните на Република България и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската Народна Република за ветеринарните и здравни изисквания за износ на млечни продукти. По това време Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската Народна Република беше китайският национален компетентен орган. От 20 април 2018 година това е Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република. След подписването на документа 21 български фирми изявиха желание да изнасят своите млечни продукти за Китай.

През последните три години Българската агенция по безопасност на храните изпращаше попълнени изискваните от китайската страна въпросници и допълнителна информация за тези български предприятия. Министерство на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните полагат всички усилия за възможно най-скорошно одобряване от страна на Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република и на останалите 7 български предприятия.

Виж също...

Loading...