Община Брезник ще отпусне над 850 000 лева без ДДС за доставка на горива за период от 4 години

Процедура по договаряне без предварително обявление за доставка на горива за период от 4 години обяви Община Брезник. Горивата ще са за нуждите на общинската администрация, а прогнозната стойност е 859 250 лева без включен ДДС, става ясно от решението за откриване на процедурата.

Доставката на горивата е разделена на 3 поръчки. Първата е за доставка на дизелово гориво – 180 000 литра, бензин А-95Н – 14 000 литра и газ пропан бутан – 14 000 литра за нуждите на автопарка на Община Брезник, чрез карти за безналично плащане за период от 4 години.  Количествата по първата поръчка са ориентировъчни и Община Брезник не се ангажира да ги усвои изцяло.

Втората поръчка от процедурата е за доставка на гориво за отопление – 240 000 литра за нуждите на Община Брезник за период от 4 години. Третата поръчка е за доставка на 200 тона въглища за нуждите на Община Брезник за период от 4 години. Всяка доставка се определя от нуждите на Общината. Количеството е ориентировъчно и Община Брезник не се ангажира да го усвои изцяло, става ясно още от решението за откриване на процедурата.

Виж също...

Loading...