Улици в град Трън ще се ремонтират с над 1 милион лева от Програмата за развитие на селските райони

Община Трън обяви публично състезание за избор на фирма, която да извърши строително-монтажни работи по съществуващи общински улици и тротоари, става ясно от регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Дейностите ще се финансират със средства, отпуснати на Община Трън по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 053 987 лева и 29 стотинки без включен ДДС. Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от уличната мрежа на територията на община Трън. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането и и от оскъпяването на отделните видове дейности, става ясно от мотивите за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции.

В предмета на обществената поръчка са включени 5 броя участъци от улици. Касае се за реконструкция и рехабилитация на улица “Владо Васев”, реконструкция и рехабилитация на улица “Васил Левски“, реконструкция и рехабилитация на улица “Пещерица”, реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Бабичев“. Четирите улици се намират на територията на град Трън. Включена е и улица в трънското село Филиповци.

Сред дейностите, които са предвидени да се извършат по улиците е изграждане на нови улични настилки, тъй като съществуващите покрития са силно компрометирани и в много лошо състояние. Включена е и подмяна и повдигане на съществуващи бордюри, както и възстановяване и направа на нови такива.

Виж също...

Loading...