Предлагат Районният съд на Брезник да премине към съдебната институция в Перник

Предложение за реформа на 72 Районни съдилища в страната отправят от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Сред предлаганите за реформата съдилища е и съдът в община Брезник, научи Zapadno.com.

Предлага се Районният съд в Брезник, заедно с този в Радомир, да преминат към Районен съд-Перник. Реформата за вливане е насочена и към още 29 слабо натоварени съдилища в страната. За други 22 Районни съдилища пък се предлага да бъдат слети в един съд. От Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ обосновават предложението си въз основа на данни за натовареността и географския принцип.

Реформата беше включена за разглеждане в дневния ред на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, което се състоя на 17 септември. Тогава Съдийската колегия отложи за следващото си заседание разглеждането на предложението на Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия, и Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия, да бъдат обсъдени вижданията на членовете Колегията за развитие на съдилищата.

Реформирането на съдебната карта е свързано също с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ и проект „Заповедно производство“ в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012, Особена позиция 1 към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, поясниха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Това е поредната реформа за съдебната власт в община Брезник. От началото на 2019 година Районна прокуратура-Брезник беше закрита. На мястото на държавното обвинение в Брезник беше разкрито териториално отделение към Районна прокуратура-Перник, като в него продължиха да работят прокурори и служители.

Виж също...

Loading...