Общински съвет-Трън ще решава дали да предостави помещения за медицинска лаборатория в града

Общински съвет-Трън ще решава за предоставяне под наем на част от недвижим имот, който е публична общинска собственост на Общината.

Имотът представлява две помещения с обща застроена площ от 30 квадратни метра. Предназначението на помещенията е за медицинска лаборатория. Те се намират на втория етаж от масивна сграда в град Трън и са ведно с оборудване, поясняват от Общински съвет-Трън.

В дневния ред на сесията са включения още 9 докладни, които съветниците ще разглеждат. Заседанието ще се проведе на 26 септември от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Виж също...

Loading...