Повече прозрачност в предоставянето на ВиК услугите ще се осигури чрез създаването на Единна информационна система

Информация за развитието на предоставяните ВиК услуги в страната, техните цени и други данни ще съдържат Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Системата ще осигурява още публичен достъп до информация за основни показатели, одобрени в бизнес плановете на ВиК операторите, сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В нея ще се вписват още базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни данни, транспортна инфраструктура, специализирани данни съгласно Закона за водите, както и проекти за планиране и развитие. В регистъра ще се съдържа информация за Общините в асоциациите и обслужваното население, документи от общи събрания, както и решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Достъпът до публичната информация в системата и регистъра ще се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектонаредбата е разработена в изпълнение на изискването за приемане на подзаконов нормативен акт за детайлизиране на уредбата в Закона за водите. Така ще се уредят условията и редът за създаване и поддържане на системата, необходимите за това обществени отношения, както и механизъм за поддържане на актуална и публично достъпна информация за развитието на ВиК услугите в страната и други. С приемането и прилагането и ще се осигури прозрачност при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в страната.

Виж също...

Loading...