Столично обединение е избрано за изпълнението на инженеринг на централния градски площад в Брезник

За изпълнение на инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) на площад “9-ти септември” в град Брезник е избрано обединението „БСГ –Бояна” ДЗЗД със седалище в София, става ясно от справка в електронния портал за обществени поръчки.

Столичното обединение „БСГ –Бояна” ДЗЗД представлява обединение от “Булстрой Груп” ЕООД и “Архитектурно студио Бояна” ЕООД. Обединението е участвало в обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзвор за реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание в София, но впоследствие е отстранено от участие в процедурата, която пък е била прекратена. „БСГ –Бояна” ДЗЗД е участвала и в процедура за обществена поръчка за ремонт на училището в гърменското село Рибново, но е класирана на второ място.

Договорът за изпълнение на инженеринг на централния градски площад в Брезник е подписан между Общината и „БСГ –Бояна” ДЗЗД на 16 август тази година. Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи са дейностите, които са заложени в обществената поръчка. Общата стойност на възложената обществена поръчка е 599 602 лева без включен ДДС, съответно 719 522 лева и 40 стотинки с включен ДДС. От общата сума 21 000 лева без ДДС, съответно 25 200 лева с ДДС ще бъдат за изготвяне на работен проект. За извършване на строително-монтажни работи ще бъдат предназначени 576 602 лева без ДДС, съответно 691 922 лева и 40 стотинки с ДДС. Осъществяването на авторски надзор пък ще струва 2 000 лева без ДДС, съответно 2 400 лева с ДДС, става ясно от обявлението за възлагане и договора за изпълнение на поръчката.

Срокът за изготвяне и предаване на работните проекти е 15 календарни дни. За строителството пък са съгласувани 50 календарни дни. Осъществяването на авторски надзор ще е през целия срок за изпълнение на строително-монтажните работи, като започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, става ясно още от договора.

Още през 2018 година се заговори за ремонта на площада в Брезник, но тогава се появи пречка – постройката за автогара, която се намира върху терен на бившата професионална гимназия по селско стопанство “Никола Йонков Вапцаров”, който пък е общинска собственост. Постройката е собственост на фирма “АвтоТранспорт Перник”, която не желаеше да демонтира доброволно постройката си от терена общинска собственост. Спорът между Общината и фирмата забави стартирането на проекта за реконструкция на площада.

Виж също...

Loading...