Ведомства от област Перник се събраха на кръга маса, за да дискутират интеграцията на бежанците

Областна администрация-Перник бе домакин на кръгла маса, която се реализира по проект “Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила”, финансиран от фонд “Убежище, миграция и интеграция” 2014 – 2020 и изпълняващ се от “Европейски институт”. Събитието откри заместник-областният управител Иво Иванов с обръщение към участниците, сред които представители на ангажирани институции от регион Перник – органи и ведомства, имащи отношение към интеграционните въпроси. Лектори и модератори по програма бяха Иван Шаренков – правен консултант по миграционните въпроси и доцент доктор Иван Видолов от Академията на МВР, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Директорът на Европейски институт Любов Панайотова представи целите на проекта,състоящи се в повишаване на нивото на информираност на приемащото общество в Република България относно гражданите на трети страни, и формиране на толерантност и позитивни нагласи към лицата, търсещиили получили международна закрила, както и пълноценната им интеграция в обществения живот на приемащата страна. Разгледани бяха още темите за това кой има право да получи международна закрила у нас; каква е разликата между мигрант, имигрант, емигрант, лице, търсещо защита и бежанец; какъв е броят на лицата, търсещи убежище и бежанците встраната ни, както и какво става с лицата, получили бежански статут. В хода на дискусията беше обсъдена и приетата през 2017 година Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.

Повечето от присъстващите изразиха мнението си, че макар и важна стъпка в създаването на по-добър и функциониращ механизъм за интеграция на бежанци, на практика новата Наредба не предлага съществена подкрепа по отношение на някои от най-съществените и доказано непредолими препятствия към ефективна интеграция. Тя не запълва празнотите в сферата на достъпа на бежанците до социални жилища и семейни помощи за деца, които законът понастоящем не позволява. Това създава значителен риск от бездомност сред признатите бежанци. Осигуряването на обучение по български език също не е изяснено. Директори и представители на ведомства и институции от област Перник заявиха, че проблемите и несъвършенствата в Наредбата трябва да се коригират след обстоен анализ на спецификите на определените региони. Това ще осигури ефективното прилагане на национален интеграционен механизъм и равномерно разпределение и изпълнение на отговорностите по предоставяне на достойни условия за живот на бежанците и лицата, получили хуманитарен статут, в усилията им да станат самостоятелни и активни членове на българското общество.

Статистическите данни показват, че тенденцията през последните години е за съществено намаляване на броя на лицата, търсещи закрила в нашата страна. За първите 7 месеца на изминалата година закрила у нас са потърсили общо 743 лица. От тях на 200 души е предоставен бежански статут, на 337 – хуманитарен, а откази за предоставяне на защита са получили общо 445 души. От потърсилите закрила най-много са гражданите на Сирия – 323 лица, следвани от граждани на Афганистан – 193 лица и Ирак – 123 лица. От получилите статут срeдно до 5 % остават в Република България, като 90 % от тях са трудово ангажирани.

Снимка: Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...