Подпомагат родните пчелари с 4,5 милиона лева по de minimis, за които може да се кандидатства от 7 октомври

От 7 до 18 октомври пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. За обезпечаване на финансирането е разпределен бюджет в размер на 4,5 милиона лева, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 година. Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация. Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство. Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лева) за период от три данъчни години (2017 – 2019 година). Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 година. Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приключване на кандидатстването за помощта. Предстои Държавен фонд „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.

Виж също...

Loading...