Броят на бежанците, потърсили закрила в България, драстично е намалял за последните няколко години

Данните за броя на лицата, търсещи убежище в България, е изключително важен ориентир за всички, които искат да формират обективна представа за състоянието и тенденциите на бежанските процеси, съобщават от Европейски институт.

Статистическите данни показват, че тенденцията през последните години е за съществено намаляване на броя на лицата, търсещи закрила в нашата страна. За първите 7 месеца на изминалата година закрила у нас са потърсили общо 743 лица. От тях на 200 души е предоставен бежански статут, на 337 – хуманитарен, а откази за предоставяне на защита са получили общо 445 души. От потърсилите закрила най-много са гражданите на Сирия – 323 лица, следвани от граждани на Афганистан – 193 лица и Ирак – 123 лица. От получилите статут срeдно до 5 % остават в Република България, като 90 % от тях са трудово ангажирани. За сравнение с 2017 година, защита са потърсили общо 3 700 души, през 2016 година – 19 418 лица, а през 2015 година е регистриран най-големият брой молби за защита общо 20 391.

По отношение лицата, получили международна закрил, се прилага програма за интеграция, която осигурява равен достъп до права, възможности за разгръщане на личния потенциал, за активно и равностойно участие в изграждането и развитието на българското общество и държава. Интеграцията се реализира чрез сключване на споразумение за интеграция между чужденец с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмет на Община, поясниха от Европейски институт.

Виж също...

Loading...