Община Трън иска дърводобив в инфектираната заради АЧС зона, Епизоотичната комисия не разреши

На провелото се по-рано днес заседание на Областната епизоотична комисия беше разгледана молба от Община Трън за разрешаване на дърводобив в инфектирана зона, след констатирания случай на заразено с Африканска чума диво прасе, предаде репортер на Zapadno.com.

По време на заседанието бяха дискутирани приедприетите мерки след като през изминалата седмица в района на планината Любаш, между брезнишките села Кривонос и Ребро беше открит труп на заразено с чума диво прасе.

Пред присъстващите областният управител Ирена Соколова прочете молба, която е във връзка със забраната на дърводобив и достъп на лица и превозни средства в горските територии, собственост на Община Трън. От молбата стана ясно, че общинските горски територии попадат в инфектираната зона на планинско ловностопански райони “Филиповци” и “Велиново” към “Държавно горско стопанство-Трън”.

Община Трън е собственик на горски територии, които стопанисва чрез отдаване на ползването в тяхна територия на цялата община. В инфектираните зони попадат насаждения, които са отдавани за добив, за извършване на спешни санитарни сечи след издадени предписания от РДГ за бързото им извеждане, както и на отделни сечи с изтичащ период на договорите и на действащата законова документация за тяхното отдаване. От друга страна дървесината е продадена на корен, платена на сто процента и съгласно действащата нормативна уредба е собственост на ползвателя. Предвид факта, че тези обекти попадат в най-крайната и отдалечена от мястото на откриване на заразеното животно, между селата Ребро и Кривонос, община Брезник, както и настъпване на неблагоприятен за дърводобива сезон, тази забрана към момента създава огромна опасност от загуби на заплатилите на сто процента фирми-изпълнители стойността на съответните договори за възлагане от допълнително похабяване и увреждане на отсечената и останалата на корен дървесина и невъзможност да бъдат изпълнени договорите в срок и тяхното възобновяване в продължение на по-късен етап.”, пише в текста на молбата от Община Трън към Областната епизоотична комисия.

Областният управител Ирена Соколова запозна комисията с указанията, които са изпратени от централната власт във връзка с инфектираните зони, след констатиране на случай на чума по свинете. Заповедта гласи, че може да се извършват неотложни дейности, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по реда и условията, определени от Областните епизоотични комисии и от Българска агенция по безопасност на храните.

Преди време министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева поясни, че дърводобивът не е неотложна дейност в инфектирани зони, където констатиран случай на чума по свинете. Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните-Перник доктор Елза Драгомирова запозна присъстващите с писмо от заместник-изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните доктор Цвятко Александров. В писмото са записани правила при дърводобив в зони с констатирани случаи на АЧС при диви свине. И от това писмо става ясно, че дърводобивът в инфектирани зони не се счита за неотложна дейност. При предрожение от страна на държавните горски предприятия може да се приеме за неотложна дейност транспортирането на вече придобитата дървесина от временните горски складове, но при спазване на всички мерки за биосигурност, определяне на маршрут, преминаване през пропускателни пунктове за дезинфекция на хора и транспортни средства. Мотивът за това изключение е продължителното оставане на отсечената дървесина на временни складове в гората, може да я превърне в огнище на редица насекомни вредители, особено това се отнася за иглолистната дървесина. С течение на времето добитата дървесина се похабява, напуква и изсъхва и това води до икономически загуби.

Молбата на Община Трън беше подложена на гласуване, в което мнозинството реши да не се извършва дърводобив в инфектираните зони. Въпреки това беше взето и решение, че може добитата вече дървесина на временен склад в зоните на инфекция да се извози, но при определени условия – уведомяване на Областна дирекция по безопасност на храните, Областна администрация и спазване на биосигурност. Забраната за дърводобив в инфектираната зона е в сила до 27 ноември, но при положение, че санитарната обстановка е нормална.

Миналата седмица стана ясно, че на територията на община Брезник е констатиран случай на Африканска чума по свинете. Тогава бе определена инфектирана зона с площ от 200 квадратни километра около констатирания случай или 8 километра. В зоната попадат три ловностопански района в територията на териториално поделение “Държавно горско стопанство-Брезник” и още два към “Държавно горско стопанство-Трън”. Прочетете още по темата в публикацията: Труп на заразена с чума дива свиня в планината Любаш, райони в Брезнишко и Трънско са под карантина.

Виж също...

Loading...