За землищата на град Трън и 9 трънски села ще се изработва помощен план на новообразувани имоти, собственици и ползватели на земи имат задължение

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите в землища на територията на община Трън, съобщиха от Областна администрация-Перник.

На основание сключен договр между Областна администрация-Перник и столичната фирма “ГЕО ПЛЮС” ЕООД, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землища в община Трън. Процедурата касае землищата на трънските села Бераинци, Ерул, Врабча, Филиповци, Глоговица, Лешниковци, Ломница, Пенкьовци, Велиново и град Трън.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите. Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне по допълнително оповестен график, който ще бъде наличен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация-Перник.

Виж също...

Loading...