Полицейските власти с превантивни мерки за безопасно протичане на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч

На 5 октомври се открива новият ловен сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. По този повод сектор „Контрол на общоопасните средства“ в главна дирекция „Национална полиция“ инициира извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните областни дирекции на МВР и СДВР, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Целта на инструктажите е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие. От извършения анализ сектор „Контрол на общоопасните средства“ в главна дирекция „Национална полиция“ извежда най-честите причини за допуснати предишни инциденти. Сред тях са: стрелба по шум или неясно видима цел; използване на сачми с диаметър над 6 милиметра по време на групов лов на дива свиня; неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно; самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова; употреба на алкохол и упойващи вещества

Това е поводът от главна дирекция „Национална полиция“ да напомнят в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение. Участниците в лова задължително трябва да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети. Освен това трябва да се спазва стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

Виж също...

Loading...