Ще доставят 600 тона скална маса за ВиК-Брезник и още 450 тона за клона на водоснабдителното дружество в Трън

Обществена поръчка за доставка на скална маса за нуждите на ВиК-Перник и районните му управления е обявило водоснабдителното дружество, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Предвижда се доставка на скална маса (инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция за нуждите на ВиК-Перник. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, в които са включени клоновете на ВиК в общините Брезник и Трън. За производствена складова база „Брезник” са заложени 600 тона скална маса. Други 450 тона скална маса пък са заложени за производствена складова база “Трън”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 130 000 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...