Предлагат на Министерски съвет да одобри 24 милиона лева за извършени аварийни и спасителни дейности на сгради и обекти, които са държавна и публична собственост

Под председателството на министъра на вътрешните работи Младен Маринов в Министерството на вътрешните работи се проведе заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. На заседанието присъства заместник-министър Стефан Балабанов, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Комисията реши да предложи на Министерски съвет да одобри сумата от 24 милиона лева за разплащане на извършени аварийни и спасителни дейности за възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, държавна и публична собственост.

Виж също...

Loading...