До 31 октомври лицата и семействата, които имат нужда от помощ за отопление, могат да подадат заявления-декларации

31 октомври е крайният срок, в който лицата и семействата, нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес. Кандидатстването за целево енергийно подпомагане за отоплителен сезон 2019/2020 година започна на 1 юли, като към 6 октомври над 265 000 лица и семейства са депозирали заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон. На близо 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ. Гореспоменатата помощ е отказана в 33 670 случая, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

При съпоставка на данните за отпуснатите целеви помощи за отопление в периода 1 юли 2018 година до 6 октомври 2018 година и периода от 1 юли 2019 година до 6 октомври 2019 година се отчита увеличение на отпуснатите помощи за целевите групи, чиито праг за достъп до този вид помощ беше разширен най-много с промените в Наредбата през 2019 година, а именно – хората с увреждания, възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами.

Виж също...

Loading...